Qırğızca - Rusca

Rusca - Qırğızca

Qırğızca - Rusca

Qırğızca - Rusca lüğət, Ümumilikdə 940 səhifədə 56359 ədəd Qırğızca söz var. Siz 1. səhifədəsiniz.